ISO-certificering for dig som kunde

Sikringsvagten tilbyder sine medlemsvirksomheder certificering gennem Danmarks største certificeringsbureau, Bureau Veritas Certification Denmark (BVCD). Det er vores kunders garanti for, at de får sikre vagtydelser af høj kvalitet.

Er certificering et kvalitetsstempel?

Certificering er en uafhængig bedømmelse af, om et produkt eller en ydelse opfylder de krav, der stilles. For vagtvirksomheder betyder det deres vagtydelser. Det er kompetente og uvildige parter, der foretager bedømmelsen. Sikringsvagten har indgået en aftale med BVCD og et konsulentfirma, HRM Consult. Opfylder en vagtvirksomhed kravene, er certificeringen en garanti for, at virksomheden, medarbejderne og de vagtydelser, de leverer, kvalitetsmæssigt opfylder de krav, der stilles.

Hvad opnår vores kunder ved at vælge en certificeret vagtvirksomhed?

Står du for at skulle vælge en vagtvirksomhed, som skal varetage sikkerheden i din virksomhed eller i dit hjem, vil du selvfølgelig gerne have at virksomheden opfylder alle de kvalitetskrav, der stilles, når vagt- og sikkerhedsopgaver skal løses. Det gør alle Sikringsvagtens certificerede vagtvirksomheder. Og det gør de, fordi de ansatte i de certificerede vagtvirksomheder har taget en uddannelse gennem Sikringsvagten. Derudover fører BVCD og HRM Control løbende kontrol med Sikringsvagtens certificerede vagtvirksomheder for at sikre, at de stadig opfylder kvalitetskravene.

Certificeringskrav

Sikringsvagtens certificering af sine medlemsvirksomheder er baseret på følgende krav:

  • Krav udgivet af International Standardization Organization (ISO) og beskrevet i organisationens standard: ISO 9001:2015,
  • Lovkrav, der gælder for alle danske vagtvirksomheder, og en række krav, der stilles af organisationen Forsikring og Pension.