ISO-certificering for vagtselskaber

Sikringsvagtens kvalitetsledelsessystem

De krav, der stilles til en vagtvirksomhed for at blive certificeret, er alle indarbejdet i og danner grundlag for Sikringsvagtens kvalitetsledelsessystem. De er detaljeret beskrevet i Sikringsvagtens Kvalitetshåndbog. Som en naturlig del af kvalitetsledelsessystemet gennemfører både HRM Consult og BVCD løbende kontrol (”audit”) med, om vagtvirksomhederne opfylder gældende lovkrav samt kravene, som ISO og foreningen Forsikring og Pension stiller.

Hvad opnår en vagtvirksomhed ved at være certificeret?

I erhvervslivet er det kendt, at certificering er udtryk for kvaliteten af de produkter og ydelser en virksomhed leverer. For vagtvirksomheders – og Sikringsvagtens – vedkommende gælder det for vagtydelser. En certificeret vagtvirksomhed har ved certificering adgang til et stort marked af kunder, som har tillid til, at vagtvirksomheden på grund af certificeringen kvalitetsmæssigt leverer de vagtydelser, kunderne har behov for.

Vagtvirksomheden modtager grundig instruktion i Sikringsvagtens kvalitetsledelsessystem, og HRM Consult er til rådighed for vagtvirksomhederne i spørgsmål om certificering. Desuden er vagtvirksomhederne omfattet af – og nyder godt af – ISO’s løbende opdateringer af de internationale standarder.

Hvad koster det at blive certificeret?

Da Sikringsvagten A/S er en registreret vagtvirksomhed, har selskabet kunnet indgå en særlig prisaftale med BVCD, som sikrer, at Sikringsvagten kan tilbyde sine medlemsvirksomheder markedets billigste certificering. Prisen for at blive certificeret inkl. det løbende, årlige abonnement for vedligeholdelse af certificeringen fremgår af formularen for Accept af ISO 9001:2015 certificering.

Hvad gør en vagtvirksomhed, som ønsker at blive certificeret?

Vagtvirksomheden skal være medlem af Sikringsvagten. Hertil anvendes formularen, Medlemsoptagelse, som udfyldes og indsendes til Sikringsvagten. Ønskes certificering udfyldes formularerne for følgende dokumenter: 1) Accept af ISO 9001:2015 certificering, 2) Forsikring Sikringsvagten og 3) Forsikringsønske. Dokumenterne fremsendes herefter til Sikringsvagten. Alle formularer kan rekvireres på info@sikringsvagten.dk

Hvad gør Sikringsvagten?

Sikringsvagten vil – efter godkendelse af vagtvirksomhedens ansøgning – lave en plan for certificeringsprocessens forløb. Planen vil omfatte 1) kursus for virksomhedens medarbejdere i Sikringsvagtens kvalitetsledelsessystem, 2) fastlæggelse af tid for virksomheden til at indarbejde kvalitetsledelsessystemet i virksomhedens interne bestemmelser og administration, 3) besøg af HRM Consult’s konsulent for at gennemføre Sikringsvagtens interne audit og 3) besøg af BVCD’s auditor for at gennemføre audit med henblik på certificering. Efter BVCD’s godkendelse af vagtvirksomheden udstedes et certifikat til virksomheden.