Runderingsvagt

Nutidens overvågning er typisk digital, men der er stadig opgaver der bedst løses ved, at der er en person, der runderer i bygningen eller på området. Et menneske ser og bemærker uregelmæssigheder, som et kamera eller en sensor ikke opdager.

En runderingsvagt fra Sikringsvagten fører periodevis tilsyn med jeres ejendom, virksomhed eller område. Vi efterser tilsynsstedet efter nærmere aftale med jer, således at det er jeres ønsker og krav til sikring, der opfyldes. Vi aftaler også, hvor ofte og hvor længe vi skal føre tilsyn samt tilsynets omfang.

Vores runderingsvagter kan ved et tilsyn kontrollere ejendommens skalsikring og sørge for, at alle døre og vinduer er lukkede og aflåste. Runderingsvagten kan også foretage en indendørs kontrol og sikre, at elektriske apparater som f.eks. kaffemaskiner og elkedler er slukkede, og at vandhaner er lukkede, og lyset er slukket. En lokalt funderet runderingsvagt er forebyggende, observerende og energibesparende.